Raporlar

Raporlar

Etik Kurallar

İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Formu

Hassas Görev-Risk Koord-Risk Skoru

İç Kontrol ve Uyum Eylem Planı

Faaliyet Raporu 2018

Organizasyon Şeması

Risk Analizi

Yangın Tüpleri

Adsl-Telefon iş Akış Şeması

Devir Alış(Malzeme) İş Akış Şeması

Ek Ders İş Akış Şeması

Görev Tanımı Muhasebe - Ayniyat

Görev Tanımı Öğrenci İşleri-Yazı İşleri

Hibe(Bağış) Alımı-Girişi İş Akış Şeması

Konu - 1 - Kayıtlar

Konu - 2 - Gelen Evrak Süreci

Konu - 3 - Giden Evrak Süreci

Konu - 4 - Yüksekokul ve Yönetim Kurulu Süreci

Konu - 5 - Personel İzin Alma Süreci

Konu - 6 - Personel Özlük İşleri Süreci

Konu - 7 - Dikey Geçiş İşleri Süreci

Konu - 8 - Yatay Geçiş İşleri Süreci

Konu - 9 - Kayıt Yenileme ( Mazeretli ) Süreci

Konu - 10 - Kayıt Dondurma Süreci

Konu - 11 - Sınavlara İtiraz Süreci

Konu - 12 - Mazeret Sınavı Süreci

Konu - 13 - Yüksekonur ve Onur Belgeleri Süreci

Konu - 14 - Mezuniyet Süreci

Konu - 15 - İlişik Kesme Süreci

Konu - 16 - Ek Öğrenim Süreci

Konu - 17 -DERS GÜNCELLEME - SONLANDIRMA VE İNTİBAK İŞLEMLERİ SÜRECİ Süreci

Konu - 18 - Ders Muafiyet Süreci

Konu - 19 - Sınav ve Ders Programları Süreci

Konu - 20 - Ders Telafi Süreci

Konu - 21 - Ders Görevlendirme Süreci

TAŞ.YIL.SON.İŞL.İŞ.AKŞ.ŞEM

SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

STAJ İŞ ŞEMASI

PERSONEL İŞE BAŞLAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI

MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI-ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI-YÜKSEKOKUL SEK.-İDARİ İŞLER SOR

MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI-MÜDÜR

MESLEK YÜKSEKOKUL GÖREV TANIMI-MÜDÜR YRD

MAAŞ İŞ AKIŞ ŞEMASI

MALZEMELERİN KBYS-TKYS ÜZERİNDEN TİF YAP

YOLLUK İŞ AKIŞ ŞEMASI

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors