Raporlar

Raporlar

2014 Faaliyet Raporu Rehberi

2017 İç Denetim Sistemi Değerlendirme Formu

Hassas Görev-Risk Koord-Risk Skoru

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

Muhasebe-Ayniyat

Organizasyon Şeması

Risk Analizi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors